"PROB-MET": Oferujemy panele ogrodzeniowe, ³atwe w monta¿u posiadające estetyczny wygląd i znakomitą jakośæ. Przy produkcji wykorzystujemy nowoczesne maszyny oraz surowce wysokiej jakości. Nasze przedsiêbiorstwo cieszy siê ju¿ dziesiêcioletnią tradycją, za cel bierze sobie profesjonalizm, rzetelnośæ i zadowolenie Klienta. Zapraszamy do zapoznania siê z naszą ofertą i nawiązania wspó³pracy!

"PROB-MET"
Micha³ów Drugi 33
62-860 Opatówek

tel/fax: 062 763 21 33
kom: 0 667 305 833